Chủ tịch VCCI yêu cầu ra sức thực hiện các mục tiêu đã đề ra để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của năm 2023. Trong đó, nhấn mạnh 10 nội dung lớn, quan trọng cần triển khai tốt.
10 nhiệm vụ trọng tâm của VCCI trong năm 2023
Triển khai thực hiện Đề án DDCI tỉnh Thanh Hóa năm 2022
Thanh Hóa: Phấn đấu hoàn thiện từ cấp cơ sở để nâng cao chỉ số PCI
CSI là công cụ hỗ trợ quản trị doanh nghiệp bền vững
10 nhiệm vụ trọng tâm của VCCI trong năm 2023

10 nhiệm vụ trọng tâm của VCCI trong năm 2023

Chủ tịch VCCI yêu cầu ra sức thực hiện các mục tiêu đã đề ra để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của năm 2023. Trong đó, nhấn mạnh 10 nội dung lớn, quan trọng cần triển khai tốt.
CSI là công cụ hỗ trợ quản trị doanh nghiệp bền vững

CSI là công cụ hỗ trợ quản trị doanh nghiệp bền vững

Ông Trần Tuấn Anh, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương khẳng định: Bộ chỉ số CSI do VCCI chủ trì xây dựng là một công cụ hỗ trợ quản trị doanh nghiệp bền vững sẽ giúp ích đắc lực cho doanh nghiệp.
Ngành Tài chính đã có những cải tiến tích cực cho cộng đồng doanh nghiệp

Ngành Tài chính đã có những cải tiến tích cực cho cộng đồng doanh nghiệp

Đây là chia sẻ của Chủ tịch VCCI – Phạm Tấn Công tại Hội nghị “Đối thoại về chính sách và thủ tục hành chính thuế - hải quan 2022”…
Triển khai thực hiện Đề án DDCI tỉnh Thanh Hóa năm 2022

Triển khai thực hiện Đề án DDCI tỉnh Thanh Hóa năm 2022

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện (DDCI) tỉnh Thanh Hóa năm 2022.
Thanh Hóa: Phấn đấu hoàn thiện từ cấp cơ sở để nâng cao chỉ số PCI

Thanh Hóa: Phấn đấu hoàn thiện từ cấp cơ sở để nâng cao chỉ số PCI

Tỉnh Thanh Hóa đã ra những quyết sách, quyết tâm thực hiện đánh giá năng, cải thiện năng lực cạnh tranh từ cấp cơ sở để tiến tới kỳ vọng nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh PCI.
Phấn đấu duy trì xếp hạng DDCI ở vị trí số 1 trong khối UBND cấp huyện

Phấn đấu duy trì xếp hạng DDCI ở vị trí số 1 trong khối UBND cấp huyện

Huyện Thọ Xuân phối hợp với VCCI Thanh Hoá vừa tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI) năm 2022.
Sửa quy định về sử dụng vốn nhà nước để mua sắm duy trì hoạt động thường xuyên

Sửa quy định về sử dụng vốn nhà nước để mua sắm duy trì hoạt động thường xuyên

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 68/2022/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 58/2016/TT-BTC quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp.
Hướng dẫn mới về thuế liên quan đến Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

Hướng dẫn mới về thuế liên quan đến Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 67/2022/TT-BTC hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.
Nghị định 91/NĐ-CP: sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế

Nghị định 91/NĐ-CP: sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế

Ngày 30/10/2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký ban hành Nghị định 91/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.