Trang chủ / Tin tức / Chính sách pháp luật

rss icon

Bản tin pháp luật số 9/2021

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định của pháp luật, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam...

Đăng lúc 10 ngày trước · 26 lượt xem

Một số chính sách về thuế, hải quan cập nhật hỗ trợ Doanh nghiệp phục...

Một số chính sách về chính sách thuế, hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu để tài trợ phòng chống Covid-19 và biểu thuế...

Đăng lúc 16 ngày trước · 7 lượt xem

Mời góp ý Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển...

VCCI rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về hỗ trợ và phát...

Đăng lúc 28 ngày trước · 19 lượt xem

Bản tin pháp luật số 8

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định của pháp luật, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam...

Đăng lúc 1 tháng trước · 18 lượt xem

Triển khai thực hiện Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của...

Triển khai thực hiện Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành...

Đăng lúc 1 tháng trước · 27 lượt xem

Chống COVID-19: Sản xuất phải an toàn, an toàn mới sản xuất!

Thủ tướng yêu cầu việc thực hiện cách ly, vừa tổ chức sản xuất, kinh doanh an toàn theo nguyên tắc sản xuất phải an...

Đăng lúc 1 tháng trước · 32 lượt xem

Bản tin pháp luật số 7

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định của pháp luật, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam...

Đăng lúc 2 tháng trước · 70 lượt xem

Triển khai Thông tư số 04/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

Ngày 30/06/2021, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 04/2021/TT-BXD hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng.

Đăng lúc 2 tháng trước · 55 lượt xem

Hoàn thiện Nghị quyết miễn, giảm thuế cho DN, người dân chịu tác động...

(Chinhphu.vn) - Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo 209/TB-VPCP ngày 5/8/2021 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm...

Đăng lúc 2 tháng trước · 46 lượt xem

Nghị định 69/2021/NĐ-CP: "Cứu" hàng nghìn chung cư cũ

Nghị định 69/2021/NĐ-CP có tính khả thi rất cao so với Nghị định 101/2015/NĐ-CP, mở ra giai đoạn mới, đẩy mạnh công tác...

Đăng lúc 2 tháng trước · 38 lượt xem

Hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại...

Rà soát các đối tượng người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại Thanh Hoá dự kiến...

Đăng lúc 2 tháng trước · 124 lượt xem

Bản tin pháp luật số 6

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định của pháp luật, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam...

Đăng lúc 3 tháng trước · 69 lượt xem
Quảng bá sản phẩm