Hiện tại, Bộ Thông tin và Truyền thông đang xây dựng Dự thảo Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo sửa đổi ...
Lấy ý kiến Dự thảo Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi)
Thanh Hoá công bố DDCI 2021
Công bố Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2021
Sắp công bố Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021
Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công là Tổ phó Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản QPPL

Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công là Tổ phó Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản QPPL

Nhằm kiện toàn hoạt động, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng về Chính phủ về rà soát văn bản QPPL đã ban hành Quyết định số 565/QĐ-TCT về việc thay đổi thành viên Tổ công tác…
Hội thảo công bố Báo cáo Dòng chảy Pháp luật kinh doanh 2021

Hội thảo công bố Báo cáo Dòng chảy Pháp luật kinh doanh 2021

Báo cáo Dòng chảy pháp luật kinh doanh là sáng kiến của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) để điểm lại những vấn đề nổi bật của pháp luật kinh doanh Việt Nam hàng năm. Báo cáo phản ánh góc nhìn của doanh nghiệp đối với những chính sách được soạn thảo hoặc ban hành trong năm, đồng thời phân tích sâu một số vấn đề pháp lý quan trọng tác động đến môi trường kinh doanh. Hai chủ đề của Báo cáo năm nay là Chất lượng của thông tư, công văn và Không gian thử nghiệm pháp lý Sandbox.
Lan toả chiến lược phát triển bền vững trong cộng đồng doanh nghiệp

Lan toả chiến lược phát triển bền vững trong cộng đồng doanh nghiệp

Theo Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Phạm Tấn Công: Tư tưởng phát triển doanh nghiệp bền vững là tư tưởng nền tảng trong văn hoá kinh doanh của doanh nghiệp.
Thanh Hoá công bố DDCI 2021

Thanh Hoá công bố DDCI 2021

VCCI Thanh Hóa tổ chức hội nghị công bố kết quả bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các sở, ban ngành, UBND các huyện thành phố (DDCI) năm 2021.
Sắp công bố Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021

Sắp công bố Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021

Lễ Công bố Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021 do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thực hiện sẽ diễn ra vào ngày 27/4 tới tại Hà Nội.
Khảo sát DDCI: Động lực cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Khảo sát DDCI: Động lực cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) là một trong những chỉ đạo trọng tâm, xuyên suốt của tỉnh Thanh Hóa nhằm cải thiện môi trường đầu tư, thu hút doanh nghiệp (DN) vào sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, tốc độ cải thiện chỉ số này phụ thuộc rất nhiều vào các chỉ số thành phần. Từ năm 2021, tỉnh Thanh Hóa bắt đầu thực hiện khảo sát, đánh giá bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương (DDCI). Đây được kỳ vọng là giải pháp hữu hiệu để tỉnh Thanh Hóa tạo bứt phá về chỉ số PCI trong thời gian tới.
Lấy ý kiến Dự thảo Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi)

Lấy ý kiến Dự thảo Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi)

Hiện tại, Bộ Thông tin và Truyền thông đang xây dựng Dự thảo Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo sửa đổi các quy định: phạm vi điều chỉnh đến tất cả các giao dịch điện tử phát sinh trong đời sống xã hội; hình thức tạo lập, chuyển đổi, giá trị pháp lý của thông điệp dữ liệu; chứng thư điện tử; chữ ký điện tử; giá trị pháp lý của chứng từ điện tử; phân loại và quy trình giao kết hợp đồng điện tử; dịch vụ tin cậy và dịch vụ hỗ trợ giao dịch điện tử; nghĩa vụ của nền tảng số; quản lý dịch vụ số… Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến tất cả các tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến giao dịch điện tử.
Cần cân nhắc kỹ thời điểm điều chỉnh lương tối thiểu

Cần cân nhắc kỹ thời điểm điều chỉnh lương tối thiểu

Đồng thuận với kế hoạch điều chỉnh tiền lương tối thiểu, nhưng ông Hoàng Quang Phòng giữ quan điểm, nên bắt đầu từ đầu năm 2023 thì phù hợp hơn với các kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp.
Khảo sát chi phí tuân thủ của tổ chức là chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử với quy định về trách nhiệm của sàn TMĐT liên quan đến nghĩa vụ thuế của người bán là cá nhân trên sàn.

Khảo sát chi phí tuân thủ của tổ chức là chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử với quy định về trách nhiệm của sàn TMĐT liên quan đến nghĩa vụ thuế của người bán là cá nhân trên sàn.

Nhằm thu thập thêm thông tin, từ đó có thể đưa ra đề xuất, kiến nghị phù hợp với doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tiến hành Khảo sát chi phí tuân thủ của tổ chức là chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử với quy định về trách nhiệm của sàn TMĐT liên quan đến nghĩa vụ thuế của người bán là cá nhân trên sàn. Tất cả thông tin trong phiếu khảo sát này chỉ được sử dụng duy nhất vào mục đích thống kê, nghiên cứu. Chúng tôi cam kết bảo mật mọi danh tính cá nhân của doanh nghiệp.