Nhiệm kỳ IV (2018 -2023), Công đoàn VCCI đã phát huy đoàn kết, sáng tạo nhiều giải pháp thiết thực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho cán bộ, nhân viên.
VCCI: Hiện thực hoá giải pháp đổi mới hoạt động công đoàn
Cần môi trường đầu tư - kinh doanh "xanh" hơn, bền vững hơn
Kỳ vọng vai trò kết nối trong góp ý chính sách của VCCI
60 NĂM VCCI: Tự hào tiên phong vì cộng đồng doanh nghiệp
VCCI: Hiện thực hoá giải pháp đổi mới hoạt động công đoàn

VCCI: Hiện thực hoá giải pháp đổi mới hoạt động công đoàn

Nhiệm kỳ IV (2018 -2023), Công đoàn VCCI đã phát huy đoàn kết, sáng tạo nhiều giải pháp thiết thực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho cán bộ, nhân viên.
60 NĂM VCCI: Tự hào tiên phong vì cộng đồng doanh nghiệp

60 NĂM VCCI: Tự hào tiên phong vì cộng đồng doanh nghiệp

Chủ tịch VCCI bày tỏ, nhìn lại chặng đường phát triển 60 năm, VCCI tự hào về những đóng góp to lớn, có ý nghĩa tiên phong đổi mới, vì sự phát triển của nền kinh tế và cộng đồng doanh nghiệp.
Tăng cường giao lưu, kết nối doanh nghiệp 2 tỉnh Thanh Hóa - Ninh Bình

Tăng cường giao lưu, kết nối doanh nghiệp 2 tỉnh Thanh Hóa - Ninh Bình

Ngày 29/3, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh Thanh Hóa (VCCI Thanh Hóa) phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình tổ chức giao lưu, học tập kinh nghiệm, chia sẻ cơ hội đầu tư, kinh doanh giữa doanh nghiệp 2 tỉnh Thanh Hóa và Ninh Bình.
Cần môi trường đầu tư - kinh doanh "xanh" hơn, bền vững hơn

Cần môi trường đầu tư - kinh doanh "xanh" hơn, bền vững hơn

Ông Đậu Anh Tuấn, Phó tổng thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng, để thu hút được dòng vốn đầu tư nước ngoài “xanh” hơn, chất lượng hơn, Việt Nam phải xây dựng một môi trường đầu tư - kinh doanh không chỉ thuận lợi về thủ tục, mà phải “xanh” hơn, bền vững hơn.

Thanh Hóa DDCI 2022: Truyền lửa cải cách về cơ sở

Thanh Hóa DDCI 2022: Truyền lửa cải cách về cơ sở

DDCI năm 2022, tỉnh Thanh Hóa đang dần khẳng định được sự lan tỏa “sức nóng” sự truyền lửa của cải cách tới tận các cấp, các ngành cơ sở của địa phương.
PCI 2022: 18 năm kiên định sứ mệnh “đánh giá chất lượng điều hành kinh tế”

PCI 2022: 18 năm kiên định sứ mệnh “đánh giá chất lượng điều hành kinh tế”

18 năm PCI kiên định và bền bỉ với sứ mệnh “đánh giá chất lượng điều hành kinh tế để thúc đẩy sự phát triển doanh nghiệp và kinh tế đất nước".
Tập trung triển khai đánh giá DDCI năm 2022

Tập trung triển khai đánh giá DDCI năm 2022

Tháng 5-2022, lần đầu tiên tỉnh Thanh Hóa công bố kết quả Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện (DDCI) năm 2021. Kết quả DDCI đã phản ánh trung thực những cảm nhận, đánh giá của cộng đồng doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư trong quá trình tương tác với các đơn vị để thực hiện thủ tục đầu tư và sản xuất, kinh doanh. Hiện nay, đơn vị chủ trì thực hiện đề án - Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa (VCCI Thanh Hoá) đang khẩn trương triển khai các bước khảo sát DDCI năm 2022.
VCCI hối thúc bỏ Nghị định 59/2006/NĐ-CP, tránh doanh nghiệp không biết áp dụng theo quy định nào

VCCI hối thúc bỏ Nghị định 59/2006/NĐ-CP, tránh doanh nghiệp không biết áp dụng theo quy định nào

VCCI vui mừng khi Bộ Công thương đề nghị bãi bỏ Danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện theo Luật Thương mại.
Góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Đề nghị giới hạn mức tăng tiền thuê đất hàng năm

Góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Đề nghị giới hạn mức tăng tiền thuê đất hàng năm

Sáng 10/3, Phiên họp thứ V của Hội đồng khoa học của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) góp ý về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), đã diễn ra tại Nhà Quốc hội.
Giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2022 cho tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2022 cho tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 31/01/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 01/2023/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 (sau đây gọi là Quyết định 01/2023/QĐ-TTg) để thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 30/01/2023 của Chính phủ. Quyết định 01/2023/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (31/01/2023).