Mời doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh tham gia khảo sát DDCI Thanh Hóa năm 2023

Đăng lúc: 10:30:10 03/01/2024 (GMT+7)

VCCI Thanh Hóa trân trọng kính mời các DN thuộc mọi thành phần, các hợp tác xã, hộ kinh doanh đang đầu tư, thực hiện sản xuất – kinh doanh trên địa bàn tỉnh tham gia cho ý kiến đánh giá năng lực cạnh tranh các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa (DDCI Thanh Hóa)

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – Chi nhánh Thanh Hóa (VCCI Thanh Hóa) được UBND tỉnh Thanh Hóa giao thực hiện Đề án đánh giá năng lực cạnh tranh các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa (DDCI Thanh Hóa) giai đoạn 2021-2025. Mục đích của Đề án là nhằm thúc đẩy cải thiện môi trường đầu tư – kinh doanh từ cấp cơ sở thông qua việc thu thập cảm nhận, ý kiến đánh giá của các DN, HTX, HKD về quá trình điều hành kinh tế, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, chất lượng cung cấp dịch vụ công, mức độ đồng hành và hỗ trợ DN của UBND các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ban, ngành cấp tỉnh để đề xuất giải pháp cải thiện phù hợp.

z5035042707536_a2115f0cb12cc98c5793ba4f3c25a9e6.jpg
        Qua hai năm thực hiện, Đề án đã có tác động cụ thể góp phần
tạo chuyển biến tích cực trong tư duy, hành động của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện trong việc thực thi chính sách, giải quyết thủ tục hành chính cho DN theo hướng thuận lợi hơn, ý kiến của cộng đồng DN đã được lắng nghe và tiếp thu nhiều hơn.

VCCI Thanh Hóa đang thực hiện khảo sát DDCI Thanh Hóa năm 2023. Ý kiến của các DN là thông tin cơ bản, rất quan trọng để đánh giá đúng về môi trường kinh doanh trong các lĩnh vực, các địa phương trong tỉnh để phát huy các thực tiễn tốt, đồng thời chỉ ra những khó khăn, vướng mắc cần khắc phục nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho DN hoạt động trong thời gian tới. Đây là cơ hội để các DN nói lên tiếng nói, chuyển tải các đánh giá, cảm nhận và mong muốn của mình tới chính quyền và các cơ quan quản lý nhà nước một cách thuận tiện, trung thực và khách quan nhất. Tham gia khảo sát DDCI vừa là quyền lợi, vừa thể hiện trách nhiệm của DN trong việc xây dựng, hoàn thiện môi trường mà chính DN đang hoạt động.

z5035042713162_b9c2d95472985418e502cd5d04f62fe2.jpg
       VCCI Thanh Hóa trân trọng đề nghị các DN thuộc mọi thành phần, các hợp tác xã, hộ kinh doanh đang đầu tư, thực hiện sản xuất – kinh doanh trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia cho ý kiến đánh giá theo đường link dưới đây:

https://biolink.vn/DCCI-THANH-HÓA


         VCCI Thanh Hóa cam kết tất cả thông tin, ý kiến đánh giá của các DN, HTX, HKD đều được bảo mật và chỉ phục vụ mục đích thống kê, nghiên cứu.