Kỳ vọng vai trò kết nối trong góp ý chính sách của VCCI

Đăng lúc: 15:47:36 19/05/2023 (GMT+7)

VCCI trong những năm qua đã tập hợp, tập kết các doanh nghiệp trong và ngoài nước, liên kết, cùng nhau thúc đẩy thương mại, thu hút đầu tư, cùng nhau lớn mạnh.

Chúng tôi là những doanh nhân, nhìn nhận rằng trong thời gian qua, VCCI đã đóng góp rất lớn trong sứ mệnh phát triển cộng đồng doanh nghiệp. VCCI đã bắc nhịp cầu nối đến với các cơ quan Nhà nước, đóng góp xây dựng kiến tạo các chính sách theo chủ trương của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân lớn mạnh, phát triển kinh tế đất nước.

Với vai trò là Hiệp hội doanh nghiệp địa phương, chúng tôi cũng đánh giá rất cao vai trò của VCCI trong tập hợp, tập kết các doanh nghiệp trong và ngoài nước, liên kết, cùng nhau thúc đẩy thương mại, thu hút đầu tư, cùng nhau lớn mạnh.

Trong những năm qua, VCCI đã không ngừng lớn mạnh, đổi mới. Tôi cũng là doanh nhân, tôi đánh giá rất cao những chương trình, những hoạt động và các sáng kiến của VCCI. Chúng tôi là những doanh nhân, những thành viên của cộng đồng doanh nghiệp dưới sự tập hợp của VCCI luôn tin tưởng rằng trong thời gian tới VCCI sẽ tiếp tục phát huy với vai trò là tổ chức kết nối doanh nghiệp cùng với Đảng, Nhà nước, tiếp tục xây dựng chính sách, những hoạt động, những chương trình có giá trị kiến tạo, hỗ trợ, thông thoáng và phù hợp pháp luật Việt Nam và quốc tế để doanh nghiệp thuận lợi kinh doanh, góp phần xây dựng một Việt Nam lớn mạnh và phồn vinh.

* Ông Võ Quốc Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành VCCI nhiệm kỳ 2021-2026; Chủ tịch Hội đồng các Hiệp hội Doanh nghiệp ĐBSCL (trực thuộc VCCI);Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Long An; Chủ tịch HĐQT Dongtam Group.

Bài viết nhân Kỷ niệm chào mừng 60 năm ngày thành lập Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI.

Theo VÕ QUỐC THẮNG - Chủ tịch Dongtam Group / Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp