Trang chủ / Tin tức

rss icon

Sửa quy định về sử dụng vốn nhà nước để mua sắm duy trì hoạt động...

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 68/2022/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 58/2016/TT-BTC quy định chi tiết việc sử...

Đăng lúc 3 tháng trước · 52 lượt xem

Ngành Tài chính đã có những cải tiến tích cực cho cộng đồng doanh...

Đây là chia sẻ của Chủ tịch VCCI – Phạm Tấn Công tại Hội nghị “Đối thoại về chính sách và thủ tục hành chính thuế - hải...

Đăng lúc 3 tháng trước · 31 lượt xem

Nâng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp qua tuân thủ pháp luật lao động

Thực hành tốt, tuân thủ pháp luật lao động hỗ trợ và tạo môi trường thuận lợi nâng cao hiệu quả kinh doanh và tính cạnh...

Đăng lúc 3 tháng trước · 26 lượt xem

Bộ Tài chính đối thoại với doanh nghiệp về chính sách và thủ tục hành...

Ngày 22/11, Bộ Tài chính đã phối hợp với VCCI tổ chức hội nghị đối thoại với DN về chính sách và thủ tục hành chính...

Đăng lúc 4 tháng trước · 36 lượt xem

Hướng dẫn mới về thuế liên quan đến Quỹ phát triển khoa học và công...

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 67/2022/TT-BTC hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng...

Đăng lúc 4 tháng trước · 31 lượt xem

Hội nghị Đối thoại Thuế-Hải quan 2022

VCCI phối hợp với Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan và Tổng cục Thuế) tổ chức Hội nghị đối thoại thường niên với doanh...

Đăng lúc 4 tháng trước · 154 lượt xem

Kết nối doanh nhân nữ Nghệ An - Thanh Hoá

VCCI Nghệ An tổ chức Chương trình Tọa đàm Giao lưu – Chia sẻ kinh nghiệm giữa các doanh nhân nữ Nghệ An và Hiệp hội...

Đăng lúc 4 tháng trước · 56 lượt xem

VCCI đa dạng hóa hình thức, phương thức tuyên truyền phổ biến pháp...

Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), mặc dù còn một số tồn tại, tuy nhiên, công tác...

Đăng lúc 4 tháng trước · 61 lượt xem

VCCI Thanh Hoá tổ chức Hội thảo: Hỗ trợ doanh nghiệp ngành đá vượt...

Ngày 28/10/2022, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Thanh Hóa đã tổ chức hội thảo: Hỗ trợ doanh...

Đăng lúc 4 tháng trước · 112 lượt xem

Nghị định 91/NĐ-CP: sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số...

Ngày 30/10/2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký ban hành Nghị định 91/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định...

Đăng lúc 4 tháng trước · 51 lượt xem

Giá trị doanh nhân thế hệ mới

“Đây vừa là nhiệm vụ cấp bách, vừa là nhiệm vụ chiến lược lâu dài trong xây dựng và phát huy đội ngũ doanh nhân, doanh...

Đăng lúc 4 tháng trước · 45 lượt xem

ESG thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững

ESG không còn là trách nhiệm, mà là một yếu tố để duy trì hoạt động kinh doanh liên tục và là cơ hội phát triển bền...

Đăng lúc 4 tháng trước · 44 lượt xem