Đề cử “ doanh nghiệp tham gia xét, tôn vinh Doanh nghiệp Việt Nam điển hình sáng tạo năm 2022”

Đăng lúc: 14:15:28 16/09/2022 (GMT+7)

Ngày 30/8, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam đã ban hành công văn số 339/TBDHST-LHH về việc đề cử doanh nghiệp tham gia xét, tôn vinh “ Doanh nghiệp Việt Nam điển hình sáng tạo năm 2022”.

 Để phát huy vai trò người bạn đồng hành của doanh nghiệp trên bước đường hội nhập và phát triển, Chương trình tôn vinh “Doanh nghiệp Việt Nam điển hình sáng tạo năm 2022” nhằm động viên cổ vũ các doanh nghiệp đã có những sáng kiến, sáng chế, tích cực đầu tư nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ sản xuất, kinh doanh tạo ra sản phẩm/dịch vụ chất lượng mang hàm lượng trí tuệ và giá trị cao, đáp ứng nhu cầu thị trường, đảm bảo môi trường, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.
Theo đó UBND tỉnh Thanh Hoá đề nghị: Sở Khoa học và Công  nghệ; Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông; UBND các huyện, thành phố; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hoá; VCCI Thanh Hoá phổ biến Quyết định số 338/QĐ-BHQCTV-THV ngày 29/8/2022 của Trung tâm Nghiên cứu phát triển thương hiệu việt ban hành Quy chế xét và tôn vinh “ Doanh nghiệp Việt Nam điển hình sáng tạo năm 2022” đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để đăng ký tham gia và đề cử 02 doanh nghiệp điển hình sáng tạo năm 2022 

Nội dung Quy chế xét, tôn vinh “ Doanh nghiệp Việt nam điển hình sáng tạo năm 2022: 
 Nôi dung quyết định và quy chế
Quảng bá sản phẩm