Chương trình bình xét và trao tặng danh hiệu "Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu" năm 2022

Đăng lúc: 08:13:45 10/08/2022 (GMT+7)

Phòng Thương mại và Công nghỉệp Việt Nam (VCCI) tổ chức chương trình bình xét và trao tặng danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu 2022”.

Chương trình bình xét và trao tặng danh hiệu "Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu" năm 2022

1. Thông tin về chương trình bình xét và trao tặng danh hiệu "Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu" năm 2022.

2. Quy chế bình xét và trao tặng danh hiệu "Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu" năm 2022.

3. Hướng dẫn công tác đề cử và tham gia bình xét:

2.1 Hướng dẫn công tác đề cử doanh nhân

2.2 Hướng dẫn đối với doanh nhân

4. Danh mục hồ sơ:

4.1 Phiếu đăng ký (Tải về)

4.2 MẪU 02 - Báo cáo thành tích (Tải về)

4.3 Danh mục hồ sơ (Phụ lục 1) (Tải về)

Thời hạn hoàn tất đề cử và gửi hồ sơ về Hội đồng bình xét trước ngày 01/09/2022. (Được gửi không muộn hơn ngày 01/09/2022 theo dấu đơn vị nhận chuyển nếu gửi qua phương tiện chuyển phát thư tín, bưu kiện)

Mọi yêu cầu về hướng dẫn, thông tin chi tiết thêm xin vui lòng liên hệ:

-   Ban Thư ký Hội đồng bình xét để được giải đáp (Đ/c Nguyễn Bắc Hà, ĐT: 0985 372 333; Đ/c Hoàng Văn Anh, ĐT: 0905 568 008, Email: doanhnhantieubieu@vcci.com.vn).