VCCI Thanh Hoá triển khai khảo sát DDCI Thanh Hoá năm 2021

Đăng lúc: 09:13:58 27/01/2022 (GMT+7)

Ngày 10/11/2021, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 4511/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện (DDCI) tỉnh Thanh Hóa. Chi nhánh Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Thanh Hóa (VCCI Thanh Hóa) được giao là đơn vị chủ trì triển khai Đề án.

Thực hiện Quyết định nêu trên, VCCI Thanh Hóa đang triển khai lấy ý kiến đánh giá của cộng đồng doanh nghiệp đang tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh về chất lượng, năng lực điều hành kinh tế của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện thông qua hai hình thức: khảo sát trực tiếp qua thư và khảo sát trực tuyến.

Đối với hình thức khảo sát trực tiếp qua thư, VCCI Thanh Hóa đã lựa chọn ngẫu nhiên 4.500 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đảm bảo tính đại diện theo các tiêu chí về địa bàn, lĩnh vực, quy mô để gửi thư khảo sát.

Các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh chưa được lựa chọn gửi thư được khuyến khích phản ánh tiếng nói của mình bằng việc tham gia khảo sát thông qua hình thức trực tuyến (theo đường link dưới đây). Các phiếu khảo sát bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến có giá trị như nhau.

Kết quả khảo sát, tổng hợp ý kiến đánh giá của cộng đồng doanh nghiệp sẽ là nguồn thông tin hữu ích, tin cậy giúp tìm ra các trở ngại, những nút thắt, điểm nghẽn liên quan trực tiếp tới năng lực điều hành kinh tế và môi trường kinh doanh trong từng lĩnh vực và địa phương của tỉnh. Từ đó nghiên cứu các giải pháp phù hợp để nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, cải thiện thực chất môi trường đầu tư - kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển.

Vì vậy, VCCI Thanh Hóa rất mong các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh thể hiện quyền lợi, trách nhiệm của mình bằng việc tích cực tham gia khảo sát một cách công tâm và khách quan để phản ánh tiếng nói của mình tới chính quyền các cấp, góp phần thiết thực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

VCCI Thanh Hóa cam kết danh tính và thông tin do các doanh nhiệp cung cấp sẽ được bảo mật, chỉ phục vụ duy nhất cho mục đích thống kê và nghiên cứu, nhằm hướng tới mục tiêu kiến tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, thuận lợi, minh bạch, bình đẳng trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

Nếu có vấn đề cần trao đổi hoặc hỗ trợ trong quá trình tham gia khảo sát, xin liên hệ theo số điện thoại: (0237) 3754 640 hoặc 0979 412 292 (chị Vũ Thị Nhung), email: nhungth113@gmail.com

- Link khảo sát UBND cấp huyện 

- Link khảo sát sở, ban, ngành cấp tỉnh