Quảng Ninh: DDCI là nền tảng nâng cao chất lượng PCI

Đăng lúc: 15:52:30 24/01/2022 (GMT+7)

Chiều nay (20/1), Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức Tọa đàm về xây dựng và phát triển bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và cấp huyện.

Phát biểu tại toạ đàm, bà Vũ Kim Chi, Phó Trưởng Ban thường trực, Ban Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Ninh đã chia sẻ về kết quả thực hiện DCCI tại Quảng Ninh. Theo đó, bà Chi cho biết, DDCI góp phần không nhỏ vào kết quả cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh Quảng Ninh trong giai đoạn 2015-2020, góp phần thu hút dòng vốn đầu tư, đặc biệt FDI vào Quảng Ninh.

Bà Vũ Kim Chi, Phó Trưởng Ban thường trực, Ban Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Ninh.

Cùng với đó, kết quả thực hiện DDCI trong thời gian qua cũng giúp việc triển khai Nghị quyết 19, Nghị quyết 02 về môi trường kinh doanh của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tỉnh Quảng Ninh được đánh giá là “một điển hình tốt với nhiều sáng kiến cải cách, gắn việc cải thiện môi trường kinh doanh theo yêu cầu của Nghị quyết với nâng cao chất lượng quản lý, điều hành.”

Cũng theo bà Chi, kết quả sau 7 năm thực hiện DDCI cho thấy những chuyển biến nhận thức trong quan điểm chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo địa phương, tạo nên kết quả nổi bật: PCI Quảng Ninh từng bước tiến lên vị trí top 3 dẫn đầu cả nước và giai đoạn 2017-2020 Quảng Ninh vươn lên và giữ vững vị trí số 1/63 tỉnh, thành phố cả nước trong 4 năm liên tiếp, góp phần xây dựng thương hiệu môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi của Quảng Ninh.

Kết quả thực hiện DDCI tại Quảng Ninh đã tạo nên sự phát triển của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, có khoảng 18.100 doanh nghiệp và đơn vị phụ thuộc trên địa bàn tỉnh; cùng với đó là nguồn lực đầu tư cũng ngày càng tăng với sự hiện diện và mở rộng đầu tư các dự án lớn.

Tuy nhiên, cũng theo bà Chi, quá trình thực hiện DDCI tại Quảng Ninh cũng bộc lộ nhiều bất cập.

Còn số lượng không nhỏ doanh nghiệp cũng chưa nhận thức rõ được vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của mình. Tỷ lệ phiếu thu về mới đạt 30-35%, trong đó vẫn còn nhiều phiếu chưa đủ thông tin hoặc thông tin điền chưa đáp ứng nhu cầu”, bà Chi nói.

Theo bà Chi, thực tế thực hiện DDCI  cho thấy một số cơ quan sở, ngành và địa phương chưa thực sự chủ động vào cuộc đồng bộ và chưa quan tâm, phân tích sâu kết quả DDCI để có giải pháp cụ thể, sáng tạo trong năm tiếp theo.

Chưa có chế tài để tạo áp lực lên các cơ quan, đơn vị nếu có thứ hạng thấp, chủ yếu là phụ thuộc vào thái độ, nhận thức và lòng tự trọng của cơ quan, đơn vị khi được đánh. Chưa có sự chuẩn hóa về mặt lý thuyết để có thể xây dựng hoàn chỉnh bộ công cụ DDCI. Quá trình triển khai cũng bị chi phối, phụ thuộc bởi đơn vị tư vấn độc lập”, bà Chi nhấn mạnh. 

Từ những kết quả đạt được, bà Chi đã chia sẻ kinh nghiệm về việc thực hiện các chỉ số DDCITheo bà Chi để thực hiện thành công chỉ số DDCI thì chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên của lãnh đạo tỉnh/thành phố về DDCI là đóng vai trò quan trọng, tiên quyết qua việc ban hành Kế hoạch/ Chương trình DDCI và qua việc đôn đốc tổ chức thực hiện.

Tọa đàm về xây dựng và phát triển bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và cấp huyện thu hút sự quan tâm đông đảo của các lãnh đạo tỉnh thành cũng như các doanh nghiệp, hiệp hội.

Cùng với đó, bà Chi cho rằng quá trình thực hiện DDCI cần có cơ quan chủ trì độc lập, có khả năng và kinh nghiệm, hiểu biết về doanh nghiệp và đảm bảo tính khách quan tuyệt đối. Trường hợp thuê đơn vị tư vấn triển khai thì vẫn luôn cần sự phối hợp, vào cuộc và giám sát thường xuyên của cơ quan được giao tham mưu đánh giá DDCI. 

Lễ công bố DDCI cần có sự tham dự của các lãnh đạo cao nhất tỉnh/thành phố thể hiện thông điệp về sự quan tâm ủng hộ DDCI của những người đứng đầu địa phương. Cũng cần nhìn nhận kết quả DDCI như là một kênh hữu ích thông qua những hành động đánh giá, khích lệ đồng thời nhắc nhở nghiêm túc đối với cơ quan, đơn vị ở thứ hạng chưa cao. Cần đưa vào như là một trong những tiêu chí đánh giá thi đua đối với các cơ quan này.

Sự vào cuộc chủ động, trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp mà đại diện là HĐQT tỉnh và các Hiệp hội doanh nghiệp tại các huyện thị, các Hiệp hội/ Hội ngành nghề liên quan đóng vai trò quan trọng. Công tác tuyên truyền đóng vai trò quan trọng trong nâng cao nhận thức và tạo sự lan toả khi truyền thông điệp về”, bà Chi nhấn mạnh.

Về các giải pháp giai đoạn tiếp theo, bà Chi cho biết thời gian tới, Quảng Ninh sẽ tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và cấp cơ sở, xây dựng chính quyền kiến tạo phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu các sở, ban, ngành và UBND các địa phương trong triển khai DDCI, Công nhận kết quả khảo sát DDCI hàng năm như là một trong những tiêu chí KPI đánh giá, xếp loại các cơ quan đơn vị được đưa vào khảo sát DDCI 

Cùng với đó, tỉnh sẽ tiếp tục nghiên cứu, chuẩn hóa Bộ chỉ số DDCI và nâng cao năng lực của cán bộ, viên chức của cơ quan chủ trì tham mưu DDCI của tỉnh (Ban 4 Xúc tiến và Hỗ trợ Đầu tư)

Nâng cao vai trò của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nhân trẻ và các hiệp hội doanh 5 nghiệp liên quan trong tham gia triển khai khảo sát DDCI

Cùng với đó, tỉnh cũng tiếp tục nâng cao vai trò giám sát đảm bảo tính khách quan, minh bạch trong triển khai DDCI và cuối cùng là tiếp tục phát huy hiệu quả công tác truyền thông về DDCI, PCI.

Theo Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp