Lạng Sơn: Kiến tạo để nâng cao chất lượng PCI bền vững

Đăng lúc: 14:49:47 09/06/2023 (GMT+7)

Tỉnh Lạng Sơn đang chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiều giải pháp hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, giữ vững nhịp độ phát triển của địa phương.

Doanh nghiệp phục hồi, kinh tế phát triển

Theo Phó Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBNd tỉnh Hồ Tiến Thiệu, chính quyền tỉnh đã có nhiều giải pháp quan trọng để đồng hành cùng doanh nghiệp, hướng tới phát triển bền vững, tạo dựng môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, an toàn và luôn đặt người dân, cộng đồng doanh nghiệp là trọng tâm phát triển.

Nhờ đó, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức song doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã và đang phục hồi, ổn định sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy kinh tế của địa phương tiếp tục phát triển tích cực.

Trong 3 tháng đầu năm 2023, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) Lạng Sơn tăng 5,02%, cao hơn bình quân chung của cả nước (3,32%). Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 1.689,3 tỷ đồng. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn ước đạt 640 triệu USD,  tăng 31,96% so với cùng kỳ. Hoạt động thương mại diễn ra sôi động, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 7.309,9 tỷ đồng, tăng 18,32% so với cùng kỳ.

Hội nghị đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Lạng Sơn năm 2022, nhiệm vụ giải pháp thực hiện năm 2023

Cùng với đó, các hoạt động quảng bá, xúc tiến đâu tư, du lịch được đẩy mạnh. 3 tháng đầu năm Lạng Sơn thu hút trên 1,3 triệu lượt khách du lịch, tăng 78,6% so với cùng kỳ, doanh thu đạt 1.055 tỷ đồng, tăng 281% so với cùng kỳ. Tỉnh cấp mới Giấy chứng nhận đầu tư/chủ trương đầu tư 03 dự án, tổng vốn đầu tư 976,78 tỷ đồng. Đăng ký thành lập mới 122 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký 522 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tỉnh có 82 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 11,5%. Lũy kế toàn tỉnh Lạng Sơn hiện có 3.790 doanh nghiệp với số vốn đăng ký 38.785 tỷ đồng.

Quyết liệt cải thiện môi trường kinh doanh

Theo lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn, trong năm vừa qua môi trường đầu tư kinh doanh tỉnh Lạng Sơn tiếp tục được cải thiện, nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan hành chính nhà nước về việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đã có chuyển biến tích cực; các thủ tục hành chính được cắt giảm, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức đã có sự thay đổi về tư duy, nhận thức. Hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh ngày càng được cải thiện, mang lại sự hài lòng cho người dân và doanh nghệp.

 

Năm 2022, tỉnh Lạng Sơn được đánh giá là 1 trong 5 tỉnh, thành phố cung cấp dịch vụ công trực tuyến tốt nhất, thu hút được sự tham gia rộng rãi của người dân và doanh nghiệp; triển khai cung cấp 1.451 dịch vụ công trực tuyến một phần, toàn trình trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh. Từ đầu năm 2023 đến nay, hệ thống đã tiếp nhận 157.027 hồ sơ, trong đó có 146.953 hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến.

Theo kết quả PCI năm 2022 do VCCI công bố trong tháng 04/2023, tỉnh Lạng Sơn tăng 21 bậc so với năm 2021, xếp thứ 15/63 tỉnh, thành phố, nằm trong Top 30 tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành tốt nhất Việt Nam. Tính riêng khu vực Miền núi phía bắc, tỉnh Lạng Sơn xếp thứ 03/14 tỉnh, thành phố.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Tiến Thiệu chia sẻ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn đã đưa ra nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2021- 2025 trong phát triển kinh tế, đó là: “Thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và hợp tác xã. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Có cơ chế, chính sách thu hút các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển kinh tế - xã hội”. Do vậy, công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh trong giai đoạn này là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm mà Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Năm 2023, tỉnh Lạng Sơn xác định mục tiêu tiếp tục duy trì thứ hạng PCI, PGI và tập trung cải thiện những Chỉ số thấp điểm, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 01/6/2023 về việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và chỉ số xanh cấp tỉnh (PGI) năm 2023 và các năm tiếp theo. Theo Kế hoạch, tỉnh sẽ tập trung cải thiện mạnh 04 chỉ số thành phần bị giảm điểm trong năm 2022, gồm: Tiếp cận đất đai, Chi phí thời gian, Tính năng động và tiên phong của chính quyền và Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp.

Với phương châm hành động “hành chính phục vụ”, lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị cần lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, động lực để cải cách. Tiếp tục nâng cao trách nhiệm, nhất là người đứng đầu, phát huy tính năng động, sáng tạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế số nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, giúp các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phát triển bền vững, qua đó giữ vững nhịp độ phát triển của địa phương.

Đồng thời, tỉnh tiếp tục triển khai các Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử. Triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp để doanh nghiệp khôi phục và phát triển sản xuất kinh doanh trong thời gian tới. Thực hiện hiệu quả công tác hỗ trợ đầu tư tại chỗ; định kỳ tổ chức đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp thông qua nhiều hình thức để tiếp nhận, xử lý kiến nghị, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư, hỗ trợ đắc lực cho các dự án đang hoạt động mở rộng sản xuất kinh doanh, tăng vốn đầu tư...

Theo NGUYỄN HÀ (Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp) 
Quảng bá sản phẩm