LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH CƠ BẢN CHO CÁC TỔ NHÓM TRONG CHUỖI GIÁ TRỊ TRE TỈNH THANH HÓA

Đăng lúc: 00:00:00 05/12/2022 (GMT+7)

Oxfam tại Việt Nam hợp tác với Trung tâm Hợp tác Quốc tế về Nuôi trồng Thủy sản (ICAFIS), Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ (NTFPRC), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thực hiện dự án 4 năm “Phát triển chuỗi giá trị ngao và tre bền vững và bền vững ở Việt Nam” (SCBV) do Liên minh châu Âu tài trợ trong giai đoạn 2018 - 2022

1.              Giới thiệu dự án

Sản xuất kinh doanh nghêu và tre được coi là lựa chọn thay thế sinh kế quan trọng và cơ hội kinh doanh cho các nhà sản xuất quy mô nhỏ (SSP) và các doanh nghiệp vừa và nhỏ (MSME) ở Việt Nam. Các sản phẩm từ nghêu và tre độc đáo của Việt Nam đang có nhu cầu ngày càng tăng ở các thị trường trong nước, khu vực và thế giới. Hiện nay, giá trị xuất khẩu hàng năm của ngành tre đạt 250 triệu USD / năm và nghêu là một trong bốn mặt hàng xuất khẩu chính của ngành nuôi trồng thủy sản của Việt Nam với tổng doanh thu hàng năm là 200 triệu USD. Có khoảng 1,5 triệu các nhà sản xuất quy mô nhỏ ở Việt Nam và đời sống gia đình phụ thuộc vào thu nhập từ nghêu và tre. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thách thức do các hoạt động sản xuất không bền vững của SSP và MSME gây ra các tác động kinh tế, xã hội và môi trường nghiêm trọng. Mối mối quan hệ giữa các tác nhân khác nhau lỏng lẻo và không hiệu quả, không công bằng và minh bạch, ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng sản phẩm, khả năng truy xuất nguồn gốc và làm giảm khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên toàn cầu. Việc tiếp cận hạn chế đối với các nguồn lực tài chính của SSP và các nhà chế biến SME cũng là một rào cản để họ mở rộng sản xuất và tuân thủ các tiêu chuẩn bắt buộc. Bên cạnh đó, các vấn đề liên quan đến quản trị chuỗi giá trị chưa thực sự hiệu quả và hầu hết các bên liên quan chính đến quá trình sản xuất, kinh doanh sản phẩm nghêu và tre đều hoạt động độc lập.

Trong bối cảnh này, Oxfam tại Việt Nam hợp tác với Trung tâm Hợp tác Quốc tế về Nuôi trồng Thủy sản (ICAFIS), Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ (NTFPRC), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thực hiện dự án 4 năm “Phát triển chuỗi giá trị ngao và tre bền vững và bền vững ở Việt Nam” (SCBV) do Liên minh châu Âu tài trợ trong giai đoạn 2018 - 2022. Dự án sẽ tập trung chủ yếu ở 5 tỉnh: Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh (chuỗi giá trị ngao) và Thanh Hóa & Nghệ An (chuỗi giá trị tre). Dự án góp phần giảm nghèo và bất bình đẳng ở nông thôn Việt Nam thông qua việc tạo điều kiện cho việc áp dụng và thực hành các tiêu chuẩn bền vững của các nhà sản xuất và chế biến ngao và tre; nâng cao khả năng tiếp cận thị trường và tài chính cũng như hiệu quả sản xuất; trao quyền cho các nhà sản xuất quy mô nhỏ và làm việc với các liên minh công-tư để quản trị chuỗi giá trị tốt.

Mục tiêu cụ thể (SO):

·         (SO1) tăng thu nhập từ hoạt động sản xuất bền vững, nâng cao hiệu quả kinh doanh và tiếp cận thị trường cho các nhà sản xuất quy mô nhỏ (SSP) và các doanh nghiệp vừa và nhỏ (MSME) ngành nghêu và tre.

·         (SO2) Chuỗi giá trị nghêu và tre tại 5 tỉnh được tổ chức tốt hơn, công bằng và toàn diện hơn.

Kết quả mong đợi:

·         R1: 35.000 các nhà sản xuất quy mô nhỏ (SSP) trong chuỗi nghêu và tre được nâng cao năng lực để áp dụng các kỹ thuật sản xuất phù hợp và thực hành các tiêu chuẩn bền vững (MSC hoặc MSC dựa trên FIP và FSC)

·         R2: 150 nhóm SSP được tổ chức tốt hơn và tăng cường năng lực đàm phán về vị thế của họ và chia sẻ lợi ích công bằng giữa các bên liên quan trong chuỗi giá trị

·         R3: tăng cường giá trị gia tăng và cải thiện các chính sách đầu tư, tìm nguồn cung ứng cho 60 doanh nghiệp nhỏ và vừa (MSME), 7 công ty đầu ngành (LF) thông qua ứng dụng công nghệ và quản lý sáng tạo

·         R4: Khả năng tiếp cận thị trường của SSP và MSME được cải thiện

·         R5: Liên minh công tư (PPA) được thành lập ở cấp tỉnh có hiệu quả và các chính sách quốc gia được cải thiện để tăng cường và hỗ trợ phát triển chuỗi giá trị bền vững và toàn diện.

Để đạt được một phần của kết quả R4, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) - là đơn vị phụ trách hợp phần xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường - thông báo tuyển giảng viên cho khóa tập huấn “Nâng cao kỹ năng làm việc hợp tác Tổ - Nhóm.

2.  Mục tiêu tập huấn.

Khóa học được thiết kế nhằm giúp các học viên:

-          Biết cách tìm kiếm khách hàng qua các kênh online và truyền thống: cách lựa chọn khách hàng, cách tiếp cận khách hàng, hiểu được tâm lý khách hàng và cách ra quyết định của khách hàng.

-          Quy trình tìm kiếm khách hàng cho các doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh

-          Nghệ thuật thiết lập các mối quan hệ với khách hàng để duy trì được lượng khách hàng lâu dài và bền vững

-          Kỹ năng thuyết phục khách hàng

-          Cách thức phát triển các mối quan hệ với khách hàng hiện có, khách hàng tiềm năng

3.     Đơn vị tổ chức

·         Đơn vị chủ trì:

o   Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Thanh Hóa

·         Đối tượng tham dự:

o   Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất – kinh doanh, bán buôn, bán lẻ các mặt hàng, sản phẩm của ngành Tre, luồng và thủ công mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh Thah Hóa

4.     Thời gian và địa điểm

Thời gian:

Lớp số 01:  03 ngày, 19-21/12/2022

-          Khai giảng lúc 8h00 ngày 19/12/2022

-          Bế giảng lúc 16h30 ngày  21/12/2022

Địa điểm: Trung tâm hội nghị UBND Huyện Lang Chánh

Lớp số 02: 03 ngày, 22-24/12/2022

-          Khai giảng lúc 8h00 ngày 22/12/2022

-          Bế giảng lúc 16h30 ngày  24/12/2022

Địa điểm: Trung tâm hội nghị UBND Huyện Lang Chánh

5.     Đề xuất giảng viên

Đề xuất yêu cầu cung cấp đầy đủ về đề cương triển khai, bao gồm nội dung, phương pháp, CV nhân sự, đề xuất tài chính.

Các đề xuất sẽ được đánh giá bởi các thành viên trong Ban quản lý dự án SCBV của VCCI và Oxfam Việt Nam.

6. Nộp đề xuất

Các tổ chức/ cá nhân tư vấn quan tâm vui lòng gửi đề xuất trước ngày 15/12/2022 tới địa chỉ email  / scbv@vcci.com.vn