VCCI lấy ý kiến doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp cho Hội nghị Thủ tướng gặp doanh nghiệp

Đăng lúc: 09:24:37 20/09/2021 (GMT+7)

Để chuẩn bị cho Hội nghị Thủ tướng gặp gỡ cộng đồng Doanh nghiệp, dự kiến tổ chức vào thời gian tới, VCCI đã có công văn khẩn gửi tới các doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp.

Theo đó, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã có Công văn số 1482/PTM-KHTT gửi tới các doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp đề nghị phối hợp tổng hợp tình hình hoạt động của doanh nghiệp thuộc lĩnh vực của doanh nghiệp/ hiệp hội doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19; các khó khăn, vướng mắc; đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp hội viên để VCCI tổng hợp phục vụ hội nghị, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Nội dung đề xuất, kiến nghị tập trung vào các vấn đề nóng, cấp bách và đề xuất giải pháp hỗ trơ doanh nghiệp ứng phó với đại dịch COVID-19 trước mắt và lâu dài; nhất là các giải pháp khả thi hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó, duy trì, khôi phục và phát triển sản xuất, kinh doanh trong và sau đại dịch trong điều kiện bình thường mới. 
Quảng bá sản phẩm