Ký kết quy chế phối hợp giữa Sở Ngoại vụ và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa

Đăng lúc: 08:29:21 19/08/2022 (GMT+7)

Chiều 18-8, Sở Ngoại vụ và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa đã tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp giai đoạn 2022-2025.

Theo nội dung quy chế phối hợp, hai bên sẽ cùng nhau trao đổi, thống nhất các chương trình phối hợp, hợp tác theo từng giai đoạn; thống nhất phối hợp lựa chọn và tổ chức các diễn đàn, hội nghị, hội thảo để tuyên truyền, giới thiệu và trao đổi các thông tin kinh tế quốc tế có liên quan đến các thị trường tiềm năng; phối hợp triển khai hoạt động tư vấn nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp lựa chọn đối tác, thị trường kết nối thương mại phù hợp với nhu cầu và điều kiện cụ thể.

152d4151952t78975l0.jpg
Các đại biểu dự lễ ký kết.

Các nội dung ký kết giữa hai bên nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, sẵn sàng hội nhập quốc tế và phát triển thông qua các hoạt động ngoại giao kinh tế, kết nối thương mại đầu tư tại các nước mà tỉnh Thanh Hóa có quan hệ hợp tác đối ngoại.

152d4152008t27151l0.jpg
Lãnh đạo Sở Ngoại vụ phát biểu tại lễ ký kết.

Đồng thời, tăng cường quan hệ hợp tác, phát huy thế mạnh của mỗi đơn vị để huy động rộng rãi các doanh nghiệp tham gia trong lĩnh vực ngoại giao kinh tế, kết nối thương mại đầu tư tại các thị trường tiềm năng, qua đó thúc đẩy và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa.

152d4152024t50162l0.jpg
Lãnh đạo Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa phát biểu tại lễ ký kết.

Sau lễ ký kết, lãnh đạo Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa đã giới thiệu với cán bộ, công chức Sở Ngoại vụ về bộ chỉ số năng lực cạnh tranh các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện (DDCI); thông tin, phân tích kết quả chỉ số DDCI năm 2021 của Sở Ngoại vụ và trao đổi, đề xuất các giải pháp khắc phục, cải thiện, nâng cao chỉ số DDCI của Sở Ngoại vụ giai đoạn 2022-2025.