Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa thông báo đến các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân (NNT), đồng thời lưu ý một số nội dung sau:

 1. Danh mục hàng hóa, dịch vụ đặc thù thực hiện kê khai giá trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa bao gồm:

 - Đất san lấp đạt K (K90, K95, K98), đất san lấp thông thường;

 - Cát xây trát, cát bê tông, cát nền;

 - Đá xây dựng (đá mạt, đá 0,5cm, đá 1x2, đá 2x4, đá 4x6, đá cấp phối, đá thải (đá lẫn đất), đá hộc, đá ba), sỏi; sản phẩm đá tự nhiên, đá nhân tạo (đá ốp, lát, đá xẻ các loại).

 2. Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa thuộc danh mục nêu trên phải thực hiện niêm yết giá theo đúng nội dung QĐ18; Đồng thời kê khai thuế theo đúng giá bán hàng thực tế và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan. Việc thực hiện các nội dung yêu cầu của QĐ 18 áp dụng kể từ ngày 20/5/2023 (ngày QĐ 18 có hiệu lực).

 3. Liên quan đến nội dung trên, Cục Thuế đã có các Thư ngỏ: “về việc chấp hành pháp luật khi giao địch mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ”; “Các hành vi bị nghiêm cấm trong thực hiện chính sách, pháp luật thuế và lĩnh vực hóa đơn chứng từ” … gửi đến các doanh nhiệp, tổ chức, cá nhân; đề nghị NNT lưu ý thực hiện, tránh trường hợp vi phạm bị xử lý theo quy định.

 Quá trình thực hiện, nếu còn vướng mắc; tổ chức, cá nhân có thể liên hệ với bộ phận theo dõi thuế trực tiếp hoặc bộ phận tuyên truyền hỗ trợ tại cơ quan Thuế các cấp để được nghiên cứu, hỗ trợ, hướng dẫn./.