Một số chính sách về thuế, hải quan cập nhật hỗ trợ Doanh nghiệp phục hồi sau dịch bệnh

Đăng lúc: 00:00:00 06/10/2021 (GMT+7)

Một số chính sách về chính sách thuế, hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu để tài trợ phòng chống Covid-19 và biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện bản Thỏa thuận thúc đẩy thương mai song phương giữa Việt Nam và Campuchia.

 

          VCCI Thanh Hóa nhận được công văn số 2224/HQTH-NV ngày 01/10/2021 của Cục Hải Quan tỉnh Thanh Hóa về việc triển khai Nghị quyết số 106/NQ-CP; Nghị định số 83/2021/NĐ-CP. Theo đó:

-  Nghị Quyết 106/NQ-CP ngày 11/9/2021 của Chính Phủ quy định về chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để tài trợ phòng, chống Covid-19;
- Nghị định số 83/2021/NĐ-CP ngày 13/9/2021 của Chính phủ quy đinh về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện bản Thỏa thuận thúc đẩy thương mai song phương giữa Việt Nam và Campuchia.
- Thông tư số 82/2021/TT-BTC quy định về giám sát Hải quan đối với hàng hoá nhập khẩu ùn tắc hoặc có nguy cơ ùn tắc tại cảng nơi thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16/CT-TTg. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 30/9/2021

 Đề nghị các doanh nghiệp có hoạt động xuất, nhập, khẩu nghiên cứu nội dung của các văn bản trên và áp dụng phù hợp với hoạt động của doanh nghiệp.
 Thông tin chi tiết về Nghị Quyết,Nghị định và Thông tư nêu trên được cập nhật tại website của cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa: http://thanhhoacustoms.gov.vn

Quảng bá sản phẩm