Khảo sát chi phí tuân thủ của tổ chức là chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử với quy định về trách nhiệm của sàn TMĐT liên quan đến nghĩa vụ thuế của người bán là cá nhân trên sàn.

Đăng lúc: 16:35:05 14/04/2022 (GMT+7)

Nhằm thu thập thêm thông tin, từ đó có thể đưa ra đề xuất, kiến nghị phù hợp với doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tiến hành Khảo sát chi phí tuân thủ của tổ chức là chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử với quy định về trách nhiệm của sàn TMĐT liên quan đến nghĩa vụ thuế của người bán là cá nhân trên sàn. Tất cả thông tin trong phiếu khảo sát này chỉ được sử dụng duy nhất vào mục đích thống kê, nghiên cứu. Chúng tôi cam kết bảo mật mọi danh tính cá nhân của doanh nghiệp.

Hiện nay, Bộ Tài chính đang soạn thảo Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều Luật Quản lý thuế và Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hoá đơn, chứng từ.
 
Dự thảo dự kiến quy định trách nhiệm của các tổ chức vận hành sàn thương mại điện tử có chức năng đặt hàng trực tuyến liên quan đến các khoản thuế của người bán là cá nhân trên sàn. Quy định này dự kiến sẽ có tác động đến hoạt động của các sàn thương mại điện tử nói chung và ngành thương mại điện tử nói riêng.
 
Để đánh giá tính hợp lý, khả thi của quy định, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) triển khai Khảo sát Chi phí tuân thủ của doanh nghiệp với quy định về trách nhiệm của sàn thương mại điện tử liên quan đến nghĩa vụ thuế của người bán. Kết quả khảo sát sẽ được sử dụng để xây dựng Báo cáo về đánh giá tác động của quy định này lên doanh nghiệp, từ đó đưa ra các kiến nghị chính sách phù hợp.
 
VCCI trân trọng gửi tới Quý Doanh nghiệp đường link khảo sát trực tuyến: https://khaosattmdt.questionpro.com/BIpQLSelL1jw3qRTSI1vOZKaRIVED7rA
VCCI rất mong nhận được sự tham gia của Quý Doanh nghiệp trước ngày 22/4/2022 để kịp tổng hợp, xây dựng Báo cáo.
 
Trân trọng cảm ơn.