Chính sách miễn, giảm thuế năm 2021 theo Nghị định 92/2021/NĐ-CP

Đăng lúc: 08:52:06 04/11/2021 (GMT+7)

Chính sách miễn, giảm thuế năm 2021 theo Nghị định 92/2021/NĐ-CP

          VCCI Thanh Hóa nhận được công văn số 6811/CT-TTHT ngày 29/10/2021 của Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa về việc hướng dẫn thực hiện chính sách miễn, giảm thuế năm 2021 theo Nghị định số 92/2021/NĐ-CP quy định chi tiết về việc thi hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 ngày 19/10/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19. Thông tin chi tiết về đối tượng áp dụng, điều kiện được giảm, mức giảm, … kính mời quý doanh nghiệp tham khảo tại công văn số 6811/CT-TTHT ngày 29/10/2021 và tại link như sau:

https://luatvietnam.vn/doanh-nghiep/nghi-dinh-92-2021-nd-cp-chinh-phu-211654-d1.html
CV 6811_(CT)_( Da co dau)Huong dan (31.10.2021_15h11p16)_signed.pdf
CV 4153_ Ghi hoa don giam 30% va trien khai theo ND 92_ 10 2021.pdf

Quảng bá sản phẩm